گواهی نامه ها

عنوان توضیحات نشان ایزو تصویر
ایزو ۱۴۰۰۱ - ایزو 14001 ایزو 14001
ایزو ۹۰۰۱ - ایزو 9001 ایزو 9001
ایزو ۱۸۰۰۱ - ایزو 18001 ایزو 18001
استاندارد بین المللی - استاندارد بین المللی استاندارد بین المللی
استاندارد ملی کلیه محصولات شرکت هزار دستان خزر دارای گواهینامه استاندارد ملی کشور می باشند. این حاکی از کیفیت برتر دستکش های هزار دستان است. رعایت استانداردهای داخلی در تولید دستکش نشان احترام تولیدکنندگان شرکت به مشتریان و هموطنان عزیز است. استاندارد ملی استاندارد ملی
ایزو ۱۰۰۰۴ - ایزو 10004 ایزو 10004
ایزو ۱۰۰۰۲ - ایزو 10002 ایزو 10002