برای ثبت درخواست نمایندگی، ابتدا فایل موردنظر را با کلیک برروی تصویر روبرو دانلود کرده ،
بعد از پر کردن اطلاعات درخواست شده، فایل را به ایمیل زیر ارسال بفرمائید.
باتشکر
info@oskargloves.com